Fossilt brennstoff -Benjamin

I dette blogginlegget skal jeg skrive kort om olje, kull og gass. Så skal jeg skrive mer utdypende om enten olje, kull eller gass. Jeg skal også skrive en grafisk fremstilling. Jeg skal inludere en video også. Til slutt skal jeg skrive sammenhengen med tidligere blogginlegg så skal jeg ha kildekritikk.

Olje

Olje er brennstoff som kommer fra f.eks. dinosaurer som har dødd for flere millioner år siden og har blitt presset så hardt at beina og restene av dinosauren har blitt til olje.

Kull

Kull er ett brennstoff som hovedsalig kommer fra brent tre. Treet brenner som får treet til å bli ett bedre brennstoff. Det er litt rart at når man brenner tre så blir det til et bedre brennstoff.

Gass

Gass er ett brennstoff de bruker fordi det brenner veldig lett som da gjør at det også kan skape energi. Gass skapes ved at rester av døde dyr og planter utsettes for ett stort trykk over flere millioner år. Det er sånn man skaper og henter gass.

 

Utdypende om Olje

Det er ikke slik at olje ble til på et gitt tidspunkt. Olje dannes hele tiden, men prosessen kan ta mange titalls millioner år. Olje stammer oprinnelig fra planter og dyr som lever i havet. Når de levende organismene dør, vil de vanligvis råtne opp, men i enkelte havområder hvor det er lite tilførsel av oksygen, kan større mengder dødt organisk materiale bli bevart i slam og leire. Dette var tilfellet på norsk sokkel i slutten av juratiden for ca. 150 millioner år siden. Etter hvert som lagene av organsik materiale, slam, sand og leire ble begravd dypere og dypere i havbunnen gjennom tusener av år, ble de omdannet til leirstein. Leirstein som inneholder organisk materiale blir kalt kildebergart. I den begravde kildebergarten øker temperaturen med ca 30 grader celsius per kilometer ned i jordskorpa, samtidig som trykket øker. Varmen og trykket fører til at det blir dannet olje og gass i porene innimellom de sammenpressede sand- og leirkornene. Fordi olje og gass er lettere enn vann, vil de etter hvert flyte opp gjennom vannholdige bergarter som ligger over dem i retning av overflaten. Disse bergartene som oljen vandrer gjennom, kalles også reservoarbergarter. Vandringen til olje og gass skjer over tusener av år og kan strekke seg over flere mil. Mye av oljen og gassen som dannes vil lekke ut til overflaten uten å bli stoppet, men noen steder fanges de i reservoarbergarten av et tett lag som hindrer dem i å stige videre oppover. Et slikt lag kalles takbergart eller forseglingsbergart. Den mest vanlige takbergarten er leirstein. Hvis det finnes kilde-, reservoar- og takbergarter, er forutsetningene til stede for at det kan være olje- og gassansamlinger. Imidlertidig er det viktig at reservoarbergarten har en form som gjør at oljen samler seg. Dette kalles en felle.

Her er en grafisk fremstilling av fossilt brennstoff:

Bilderesultat for grafisk fremstilling av fossilt brennstoff

Her er også en link til en video om fossile brennstoffer: http://kunnskapsfilm.no/video/fossile-brensler/

Kildene jeg har brukt er:

Boka S. 208-219

https://snl.no/fossilt_brensel

Jeg føler at Boka er en veldig bra kilde fordi der er alt riktig og det er en veldig trobar kilde. Det er nesten det samme med SNL fordi der er det folk som kan dette som har skrevet på siden og disse folkene kan jo som sagt alt om dette og derfor er det en kilde man kan stole på.

Skrevet av Benjamin