Karboksyler og Karbohydrater-Emma

Karboksyler

Uorganiske syrer er syrer som ikke inneholder karbon. Karboksyler kalles organiske syrer, og er et hydrokarbon som har en dobbelbinding til oksygen og en enkeltbinding til en OH-gruppe/hydroksylgruppe. Dette er da en karboksylgruppe og kalles derfor også COOH-grupper. De er altså ikke alkoholer selv om de inneholder en hydroksylgruppe. Det er fordi hydroksylgruppen ikke sitter alene på karbonatomet (C-atomet), men at det også sitter et oksygenatom som er bunnet til karbonatomet gjennom en dobbelbinding.

Fordi karbonatomet med karboksylgruppa kun har en ledig binding igjen, ligger den alltid på slutten av molekylet. Organiske stoffer som har en karboksylgruppe på seg kalles organiske syrer eller karboksylsyrer. Det er dermed karboksyler i organiske syrer. For eksempel eddiksyre og metansyre. Det er en syre fordi det har overskudd av H+ -ioner, og da er løsningen sur. 

karboksylgruppe.jpg

Et stoff som inneholder en karboksylgruppe kaller vi en karboksylsyre, også kjent som en organisk syre.

En hydroksylgruppe består av et hydrogen og et oksygen, en karboksylgruppe består av et karbon, en dobbeltbinding til et oksygen og en hydroksylgruppe. Dette er da en organisk syre.

Ovenfor ser du da en karboksylsyre, der karboksylgruppen er markert i rødt.

Navnsetting av karboksylsyrer:

 1. Tell antall karbon i rekke (inkluderer også karboksygruppen)
 2. Se etter største binding fra karbon til karbon
 3. Avslutt med syre.

I dette tilfellet er navnet Etansyre.

Kjemisk formel:

 1. Tell antall karbon og hydrogen som ikke er med i karboksylgruppen.
 2. Avslutt med COOH

I dette tilfellet blir den kjemiske formelen:

CH3COOH

Det hverdagslige navnet på denne karboksylsyren er eddiksyre (etansyre).

Her er noen andre karboksylsyrer som vi har dagligdagse navn på:

HCOOH=Maursyre (metansyre)

C3H7COOH=smørsyre, man kan finne denne syren i svette. (butansyre)

04_22

Fettsyrer

Fettsyrer består av lange hydrokarbonkjeder med en karboksylgruppe i enden. Derfor er fettsyrene organiske syrer. Man kan dele fettsyrene inn i ulike grupper når vi ser på bindingene mellom karbonatomene.

 • Mettede fettsyrer-fettsyrer der alle karbonatomene er bundet til hverandre med enkeltbindinger, slik som alkanene.
 • Umettede fettsyrer-fettsyrer med en eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomene.
 • Om det kun er en enkeltbinding mellom karbonatomene er det enumettet
 • Hvis to eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomene er det flerumettet.

Hva gjør fettsyrene i kroppen?

-Det er fett i cellemembranene i cellen, som kan fungere som hormoner og som cellens energilager.

-Fettsyrer er viktige for kroppen og vi må få i oss noen gjennom mat fordi ikke kroppen produserer alt selv. De kalles essensielle fettsyrer.

Triglyserider

Det vi i hverdagslivet anser som fett er egentlig en gruppe stoffer som kalles triglyserider, ikke fettsyrer.Fettsyrer er en viktig del av triglyseriden, men fett og fettsyrer er ikke det samme. Et triglyserid dannes av alkoholen glyserol og tre fettsyrer. Glyserol-3 OH-grupper, i hver av sidde OH-gruppene skjer det en binding til en fettsyre. Hvert oksygenatom binder seg til hver sin fettsyre i stedet for hydrogenatomene. Samtidig dannes det et vannmolekyl fra hver av bindingene. Det er fordi glyserolet frigir et h-atomfra hver av OH-gruppene, mens hver av de tre fettsyrene frigir en OH-gruppe. Disse reagerer med hverandre og danner vannmolekyler.Vi bruker fett(triglyserider) som energilager i kroppen fordi det inneholder svært mye energi i forhold til vekten sin. Kroppen lagrer spesielt mye fett blant annet i underhuden. Dermed kan kroppen bruke disse fettlagrene for å få energi. Kroppen henter energi gjennom å spalte fettmolekylene i fettlageret. Fettlaget i underhuden bidrar også til å holde på kroppstemperaturen. Fettlaget rundt organene beskytter dem mot støt.

Karbohydrater

Karbohydrater er sukker, og kroppens raskeste energikilde. Sukker gir energi svært raskt. Karbohydrater består av karbon, hydrogen og oksygen (Karbo(=Karbon) hydrat(=vann)). Karbohydrater er satt sammen av enkle byggesteiner som blir kalt monosakkarider. Sakkarider betyr sukker.

Strukturformel:

Karbohydrater er satt sammen på en måte vi kaller “syklomolekyl”. Hydrokarboner er karbon satt sammen i kjede/rekke, mens karbohydrater består av karbon(og ett oksygen) satt sammen i en ring. Under ser du to eksempler på glukose, som er ett av karbohydratene. En vanskelig og en lettere måte å skrive glukose sin strukturformel på.

 1. Glukose

04_32

Kjemisk formel:

 1. Antall karbon
 2. Antall hydrogen
 3. Antall oksygen

Glukose:

C6H12O6

Glukose eller druesukker er et veldig viktig molekyl, for det er cellenes viktigste energikilde. Det er glukose som fører til forbrenning, gjennom at når vi får i oss andre typer monosakkarider, blir det omgjort i leveren til glukose. Da skilles glukosen ut i blodet som transporteres ut til cellene, og blir brytet ned og frigjør energi. Når man ikke får nok energi fra glukose, bruker kroppen fett og proteiner som energikilde.

Litt om navn

Et annet navn for sukker, er sakkarider. Vi har 3 hovedtyper sakkarider.

 1. Monosakkarider-Mono betyr 1. Et monosakkarid består av et syklomolekyl. (glukose (druesukker), fruktose og galaktose)Alle har den samme formelen som glukose (C6H12O6) Men molekylene er satt sammen på en annen måte, og dermed oppfører de seg forskjellig, og galaktose er for eksempel ikke like søtt som fruktose. (Raske karbohydrater, pga kroppen bruker kortere tid på å bryte ned mono, enn disakkarider.)
 2. Disakkarider-Di betyr 2. Et disakkarid består av to syklomolekyler forbundet med ett oksygenatom.( Når vi snakker om sukker, snakker vi gjerne om disakkaridet sukrose vi tenker på). Et sukrose molekyl består av ett glukose- og ett fruktosemolekyl. Laktose (melkesukker) er ett disakkarid, satt sammen av ett glukose- og ett galaktosemolekyl. Finnes i melkeprodukter.
 3. Polysakkarider-Poly betyr flere eller mange. Et polysakkarid er flere syklomolekyler forbundet med flere oksygenatomer. Glykogen, stivelse og cellulose er eksempler på polysakkarider. Kostfiberet vi spiser er cellulose, og det går gjennom tarmene våre uten å bli brutt ned.
 1.  ulike-sakkarider

Om det kjemiske navnet slutter med -ose er det sannsynligvis ett karbohydrat.

 • Emma
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s