Hydroksyler, karboksyler & karbohydrater

Hydroksyler er en OH-gruppe som forekommer i organisk kjemi. Hydroksyler er typisk for alkoholer, men finnes også i andre forbindelser som karboksyler og karbohydrater. I dette blogginnleget skal jeg skrive litt om hydroksyler, karboksyler og karbohydrater.

Alkoholer er ganske like som hydrokarboner. De får navn på akkurat samme måte som hydrokarboner, bortsett fra at man legger på -ol slik at man skal forstå at det er en alkohol. Forskjellen på alkoholer og hydrokarboner er at alkoholer har bundet seg sammen med en eller flere hydroksylgrupper. En hydroksylgruppe er når et hydrogenatom er byttet ut med et oksygenatom, som igjen er bundet til et hydrogenatom. En hydroksylgruppe blir ofte også kalt en OH-gruppe, hvor O står for oksygenatomet og H står for hydrogenatomet.    OH-gruppen er som oftest i slutten av strukturformelen til alkoholer. oh

Karboksylsyrer er organiske syrer. Dette vil si at de inneholder karbon.  En organisk syre er et hydrokarbon hvor ett av karbonatomene har er dobbeltbinding til et oksygenatom og en enkeltbinding til en OH-gruppe. Karbonatomet, oksygenatomet og OH-gruppen kalles en hydrokslgruppe eller en COOH-gruppe. Organiske stoffer som har en karboksylgruppe på seg, kalles for karboksylsyrer eller organiske syrer. Grunnen til at karboksylsyrer ikke er alkoholer, er fordi OH-gruppa ikke sitter alene på C-atomet, men at den har selskap av et oksygenatom som er bundet sammen med karbonatomet i en dobbeltbinding. Ettersom karbonatomet med kaboksylgruppa bare har ett ledig bindingssted, vil den alltid ligge til slutt i enden av molekylets strukturformel.

karboksylgruppe

Navnsettingen av karboksyler gjøres helt likt som hydrokarboner og hydroksyler bortsett fra at de får endingen -syre.

Mange karboksylsyrer finnes overalt rundt oss. En av disse syrene er metansyre. Metansyre er den enkleste karboksylsyren og er ofte i dagligdags sammenheng kalt maursyre. Maursyre er et karbonatom bundet til en OH-gruppe og et oksygenatom i en dobbeltbinding. Maurene kan skille ut denne syren i sine bitt og ved å sprute den på inntrengere. Syren brukes i silofôr, for å forhindre at fôrgresset råtner. Eddiksyre er det vanligste navnet å bruke i dagligdags tale på etansyre. Etansyre består av to karbonatomer, der det ene er en karboksylgruppe, mens det andre er bundet til tre hydrogenatomer. Eddik er en svak syre som brukes i blant annet mat. Smørsyre/butansyre er også en organisk syre som vi finner overalt rundt oss. Smørsyre er med på å danne svettelukt og vi kan også sinne det i harskt smør.

Fettsyrer er er lange hydrokarbonkjeder med en karboksylgruppe i enden. det vil si at de er organiske syrer. Fettsyrer deles opp i ulike grupper ettersom hva slags bindinger karbonatomene er bundet med. Mettede fettsyrer er fettsyrer der alle karbonatomene er bundet i enkeltbindinger, slik som alkaner. Umettede fettsyrer er bundet med en eller flere dobbeltbindinger. Har fettsyren bare en dobbeltbinding, kaller vi den for enumetted. Hvis fettsyren har to eller flere dobbeltbindinger, er fettsyren flerumetted.

Hydroksylgrupper finner vi også i karbohydrater. Karbohydrater, også kalt sukker, er kroppens raskeste energikilde. Karbohydrater er ikke det samme som hydrokarboner. Hydrokarboner er olje og gass, mens karbohydrater er sukker.

Karbohydrater er satt sammen på en måte vi kaller “syklomolekyl”. Hydrokarboner er karbon satt i kjede/rekke, mens karbohydrater består av et karbon (og et oksygen) satt sammen i en ring. Bildet under viser strukturformelen til glukose.

04_32

Den kjemiske formelen til et karbohydrat finne vi ved å først telle antall karbon, deretter antall hydrogen og til slutt antall oksygen i ringen.

Et annet navn for sukker (karbohydrater) er også sakkarider. Vi har tre hovedtyper sakkarider. Disse er mono-, di- og polysakkarier.

Monosakkarider: “Mono” betyr en. Et monosakkarid består av et syklomolekyl.

Disakkarider: “Di” betyr to. Et disakkarid består av to syklomolekyler forbundet med et ogsygenatom. 

Polysakkarider: “Poly” betyr flere eller mange. Et polysakkarid er forbundet med flere oksygenatomer. 

karbohydrater

Glukose, også kalt druesukker, er et veldig viktig molekyl for kroppen vår. Molekylet er cellenes viktigste energikilde. I leveren omdannes monosakkarider om til glukose, hvor de videre skilles ut i blodet for å bli fraktet til cellene. I cellene brytes glukosen ned, og det frigjøres energi. Denne prosessen kalles forbrenning. Fett og proteiner kan også brukes til energi, men dette skjer når kroppen ikke får nok energi fra glukose. Den kjemiske formelen på glukose er C6H12O6.

Disakkarider er to monosakkrider som er koblet sammen. Når vi snakker om sukker, er det disakkaridet sukrose vi mener. et sukrosemolekyl består av ett gluktose- og ett fruktosemolekyl. Laktose (ett glukos- og ett galaktosemolekyl satt sammen) er et annet disakkarid.

Polysakkarider er mange monosakkarider bundet sammen. Polysakkarider er et fint sted å lagre energi, ettersom kroppen kan bryte ned noen glukoserekkene i polysakkariden. Hos dyr lagres glukosen i glykogen, mens i planter lagres molekylene som stivelse.  Cellulose er et polysakkarid med andre egenskaper enn glykogen og stivelse. Cellulose er vanskeligere å bryte ned og når det tvinnes sammen dannes det sterke fibre. Disse fibrene gir planter styrke og struktur. Fibrene av cellulose blir ikke brutt ned i tarmene våre og de går derfor igjenom og renser tarmene.

Om det kjemiske navnet på et molekyl slutter med “-ose” er det mest sannsynlig et karbohydrat.

  • Lisa

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s