Hydrokarboner

Hydrokarboner er organiske forbindelser som bare består av hydrogen- og karbonatomer. Disse organiske forbindelsene hører til det vi kaller organisk kjemi. I dette blogginnlegget skal jeg skrive om hydrokarboner og om organisk kjemi.

Organisk kjemi handler om karbonforbindelser. Dette vil si at alle forbindelser i organisk kjemi inneholder karbon. Vi har også uorganisk kjemi, som er læren om alle de andre forbindelse som finnes.

Karbonatomet har fire elektroner i det ytterste skallet. Dette vil si at karbon kan maksimalt binde seg med fire andre atomer. Det at karbonatomet kan binde seg til så mange andre atomer, gjør at karbonatomet har mulighet til å danne mange forskjellige organiske forbindelser. For at karbonatomet skal holdes sammen kreves det elektronbindinger. Elektronbindinger dannes når karbonatomet deler ett eller flere elektronpar.

Når to atomer deler et elektronpar, holdes de sammen i en enkeltbinding. Disse kalles alkaner. Alkaner kalles også for mettede hydrokarboner og har alltid navn som slutter på –an. Vi har alkaner på jorden i form at det enkleste alkanet metan. Utslipp av metan øker drivhuseffekten og det forskes på å forminske utslippet.

Karbonatomet har fire ledige plasser til å binde seg med andre atomer. To eller tre av disse plassene kan bindes til den samme karbonatomet, som vil si at karbonatomet er bundet sammen med dobbelt- eller trippelbindinger.

Når hydrokarbonet er bundet sammen med minst en dobbeltbinding er det et alken. Alle alkener har et kjemisk navn som slutter på –en. Dobbeltbindingene i forbindelsene til alkener gjør at de lettere reagerer med andre stoffer enn det alkaner gjør. Alkener finnes også på jorden. Den enkleste formen på et alken er eten og er et plantehormon. Eten får blomster, frukt, grønnsaker og andre planter til å modne raskere.

Alkyner er hydrokarboner med minst en trippelbinding. Alkyner har alltid kjemiske navn som ender på –yn. Alkyner reagerer også lett med andre stoffer ettersom trippelbindingen brytes raskt. Et alkyn som brukes mye på jorden er etyn. Etyn består av to karbonatomer og to hydrogenatomer og brukes som sveisegass fordi den brenner med en veldig varm flamme.

Navnsetting av hydrokarboner blir gjort på en veldig enkel måte. Den første delen av navnet forteller oss hvor mange C-atomer som er i kjeden.

Antall C-atomer i rekke Forstavelse
1 Met-
2 Et-
3 Prop-
4 But-
5 Pent-
6 Heks-
7 Hept-
8 Okt-
9 Non-
10 Dek-

 

Deretter for å finne endelsen må vi se etter den størst bindingen i kjeden. Er det en enkeltbinding får navnet endingen –en. Er den største bindinger en dobbeltbinding får navnet endingen –an og hvis det er en trippelbinding får det endingen –yn.

Elektronparbindinger, som også er kovalente bindinger, er bindinger mellom atomer som bygger på oktettregelen. Oktettregelen er en regel som sier at atomer har mulighet til å knytte seg til hverandre slik at de begge har åtte elektroner i sine ytterste elektronskall. For at atomene skal få åtte elektroner i det ytterste skallet kan to atomer i en kovalent binding gå inn i en forbindelse og dele på elektronene.

  •  Lisa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s