Forsøksrapport – alkoholer

Forsøk 20.01.17

 

Formålet med forsøket

Formålet med forøket var at vi skulle klare å skille ulike alkoholer ved å hjelp av lukt, utseende og hvordan alkoholen reagerer når den blir tent på.

Utsyr

Til å ha alkoholene hadde vi fem skåler. De fem alkoholene vil skulle klare å skille var metanol, etanol, propanol, butanol og petan-1-ol. Vi trengte labfrakker og vernebriller for å beskyttelse og sikkerhet. Når vi skulle tenne på alkoholene brukte vi også fyrstikker.

alkoholer2

Fremgangsmåte

Det første vi gjorde var at vi helte de forskjellige alkoholene i de fem forskjellige skålene. Vi luktet på de forskjellige alkoholene, så på fargen og vi tente på de. Det vi fant ut skrev vi inn i et skjema slik at vi skulle klare å skille de senere. Til slutt fikk vi de fem forskjellige alkoholene foran oss uten navn og vi måtte ved hjelp av skjemaet finne ut hvilken alkohol som var hvilken.

alkoholer

Strukturformel

Metanol:

metanol

Etanol:

etanol

Propanol:

propanol

Butanol:

butanol

Pentan-1-ol:

pentan-1-ol

Feil

Selve forsøket gikk ganske greit. Det eneste som gikk galt var at en litt uventet ting skjedde når vi tente på etanolen. I skålen som inneholdt etanolen var det en sprekk i skålen og underveis når vi hadde tent på etanolen så rant den brennende alkoholen gjennom sprekken og ut på bordet. Alkoholen fortsatte å brenne på bordet, men vi klarte å slukke flammen og det gikk tilslutt bra.

Konklusjon

Målet med forsøket var at vi skulle klare å skille alkoholene ut ifra det vi skrev i skjemaet over. Det siste vi gjorde i forøket var at vi fikk alkoholene foran oss uten navn. Vi måtte selv finne ut hvilken alkohol som var i hvilken skål. Jeg trodde dette skulle være vanskelig, men ettersom vi hadde informasjonen i skjemaet vårt ble oppgaven egentlig ganske lett og vi klarte å enkelt å skille alkoholene.

Etanol var det enkleste å skille ut ettersom det var det eneste med rosa farge. Metanol og pentan-1-ol klarte vi å skille ut ettersom de har litt spesielle lukter i forhold til de andre. Metanol har en lukt som er svakt av fisk, mens pentan-1-ol hadde en lukt av gjødsel og jord.Pentan-1-ol klarte vi også å skille ut ettersom den ikke brenner. Propanolen klarte vi å skille ut ettersom det brant veldig fort og da måtte den siste være butanol. Vi så også at det var skålen som inneholdt butanol ettersom den hadde en veldig lang og samlet flamme.

Vi har også lært om alkoholer under dette forsøket. Alkohol er en gruppe med organiske forbindelser. Alkoholer ligner på hydrokarboner bortsett fra at i alkoholer er ett eller flere av hydrogenatomene byttet ut. Minst ett av akrbonatomene binder seg til et oksygenatom som ihjen er bindet til et hydrogenatom. Dette er en OH-gruppe og kalles også for en hydroksylgruppe. Alkoholer er derfor hydrokarboner som er bundet med en eller flere hydroksylgrupper.

  •  Lisa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s