Hydrokarboner

I dette blogginlegget skal jeg skrive litt om hydrokarboner og skrive om alkaner, alkener og alkyner. Jeg skal også skrive om navnsetting og elektronparbindinger.

Alkaner

Alkanene er fellesnavnet for alle de mettede hydrokarbonene (der alle karbonatomer er bundet sammen med enkeltbindinger), men det finnes mange ulike alkaner. Alle alkaner har navn som slutter på -an. Alkaner gikk tidligere under fellesbetegnelsen parafin. Parafin slik du får kjøpt den i butikken, er faktisk ikke en kjemisk forbindelse, men en blanding av ulike alkaner (hydrokarboner).

Alkener

Alkener er en gruppe umettede hydrokarboner med minst en dobbeltbinding i karbonskjellettet. Derfor har de kjemiske navn som slutter på -en. Dobbeltbindingen i karbonkjeden gjør at alkenene lettere reagerer med andre stoffer enn alkanene gjør. I en dobbeltbinding har to karbonatomer en ekstra “arm” de kan bruke til å binde seg til andre atomer. Dobbeltbindingen kan nemlig lett åpne seg og i stedet binde to andre atomer til karbonskjellettet.

Alkyner

Alkyner er umettede hydrokarboner med minst en trippelbinding i molekylet. Fordi at trippelbindingen lett brytes, reagerer de raskt med andre stoffer. De kjemiske navnene til alkynene slutter alle på -yn. Det enkleste alkynet er etyn, som består av to hydrogenatomer og to karbonatomer . Etyn kalles også for acetylen og brukes som sveisegass fordi den i blanding med oksygengass brenner med en svært varm flamme (over 3300 C).

Navnsetting

Første del av navnet forteller hvor mange C-atomer som ligger i den lengste kjeden av karbonskjelettet:

Bilderesultat for navnsetting kjemi tabell

Endelsen forteller hva slags type hydrokarbon vi har :

Er det kun enkeltbindinger, er det et alkan og har endelsen -an.

Er det minst en dobbeltbinding, er det et alken og har endelsen -en.

Er det minst en trippelbinding, er det alkyn, og har endelsen -yn.

Elektronparbinding

Elektroner opptrer i par. Når to atomer av ikke-metaller binder seg sammen til et molekyl, deler de på elektronene og de får et eller flere elektronpar felles. Disse elektronparene trekker mot begge atomkjernene, og bindingene som holder molekylet sammen, kalles elektronparbinding eller kovalent binding.

 

-Benjamin

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s