Newtons lover

Sir Isaac Newton er kjent for å ha oppdaget tyngdekaften gjennom at han fikk ett eple i hodet. Det lå mest sannsynligvis mer arbeid bak den oppdagelsen, men han har ihvertfall fått æren av å ha oppdaget tyngdekraften. Det er ikke det eneste han er kjent for, han er nemlig også kjent for å ha formulert 3 fysiske lover som vi idag kaller Newtons bevegelseslover og det er disse lovene jeg skal prøve å forklare deg om i dette blogginnlegget.

Sir Isaac Newton bodde i England og ses på som en av de største matematikerne og vitenskapsmennene gjennom tidene. Han var også fysiker, astronom, kjemiker, alkymist og naturfilosof. Han bodde i England og levde i tiden fra 4.januar 1643 til 31.mars 1727. Han oppdaget tyngdekraften og beskrev det som en tiltrekningskraft som virker mellom alle ting. Det er litt usikkert om det faktisk var Newton som oppdaget tyngdekraften, for det var en mann som het Robert Hooke, som skal ha forsket på tyngdekraften samtidig som Newton. Det sies at Newton fant ut av tyngdekraften 10 år før Hooke, men at han bestemte seg for å ikke si det til noen. Når Hooke da hadde funnet ut av det, sendte han sine forslag tin Newton. Newton ble veldig sur og mente at Hooke hadde kopiert hans arbeid, og fortalte resten av verden om hans egen teori om tyngdekraften og fikk da æren for å ha oppdaget tyngdekraften. Hooke ble veldig sur fordi han mente at Newton stjal hans ideer. Hooke ble allikevell ikke glemt fordi han fant opp mikroskopet.

Vi mennesker blir trukket mot bakken når vi står/går osv, og det er dette som er tyngdekraft, men det er også noe som kalles normalkraft som virker motsatt av tyngdekraften. Den gjør slik at vi ikke synker gjennom gulvet når vi går. Normalkraften til en gjenstand er nøyaktig så sterk som tyngdekraften til en gjenstand, derfor er det ingen gjenstander som flyr rundt i luften og ingen gjenstander som synker gjennom bakken. Både normalkraft og tyngdekraft måles i Newton(N).

Så når det bare er normalkraften og tyngdekraften som virker på en gjenstand, vil de jevne ut hverandre og summen av de vil bli null. Dette fenomenet er som grunnlag for Newtons første lov. Newtons første lov er: Et objekt vil fortsette å bevege seg med konstant fart og konstant retning så lenge summen av kreftene som virker på gjenstanden er 0. Ett eksempel er hvis en bok ligger helt stille på ett bord, og de eneste kreftene som virker på boka er tyngdekraften og normalkraften så vil den fortsette i samme retning med samme fart, det kan høres rart ut men den fortsetter i en konstant hastighet på 0, og den ligger helt rolig på samme sted hele tiden, den snur seg ikke i forskjellige retninger.

Newtons andre lov er slik: Summen av kreftene (F) som virker på en gjenstand, tilsvarer gjenstandens masse(m) multiplisert med akselerasjonen(a).

Ett eksempel på dette er at hvis du sykler alene så må du bruke mindre kraft på å oppnå samme akselerasjon, enn hvis noen satt på sykkelen din. Dette er fordi at når massen blir Newtons andre lov.png

tyngre må du bruke mer kraft på å øke farten på sykkelen enn hvis massen er mindre. Sånn henger akselerasjon, masse og krefter sammen. Du kan også bruke denne formelen for å finne tyngdekraften til en gjenstand, hvis du bytter ut F med G(gravitasjon/tyngdekraft). Da må du bare finne ut av hva gjenstandens masse er, og du kan bytte ut a med 9,81 fordi det er tyngdens akselerasjon på jorda. Da blir formelen        G=m*9.81.

Newtons tredje lov er slik: Når det virker en kraft på et legeme, vil det alltid virke en like stor kraft tilbake fra legeme. Denne loven kan være vanskelig å forstå, men hvis du tenker deg at du og en annen person står på skøyter, og begge står med parallelle skøyter i samme retning og du prøver å dytte den andre personen bortover. Da vil du også bli dyttet bakover fordi at den andre personen gir fra seg en motkraft som er like sterk som den kraften du bruker på å dytte personen. Men hvis du står med skøytene på tvers vil du klare å dytte personen unna. Det er dette Newtons tredje lov vil formidle.

Sir Isaac Newton har formulert 3 fysiske lover, som vi kaller Newtons bevegelseslover. I tillegg har han fått æren av å ha oppdaget tyngdekraften. Disse lovene baseres på krefter og hvordan de henger sammen, og påvirker hverandre. De kan være vanskelige å forstå, men hvis man bruker praktiske eksempler er det lettere å forstå.

-Emma

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s