Newtons lover

Sir Isaac Newton var en matematiker, fysiker, astronom, kjemiker, alkymist og naturfilosof. Han levde fra 1642 til 1727 i England. Newton er mest kjent for at han forklarte hvorfor og hvordan tyngdekraften fungerer og for å ha formulert Newtons tre bevegelseslover. Mange mener at Newton oppdaget tyngdekraften når han satt under et tre og så et eple falle mot bakken, men i virkeligheten brukte han mange år på å finne sammenhengen. I dette blogginnlegget skal jeg skrive litt om de tre lovene og litt om hvordan de virker i praksis.

sir-isaac-newton

 

Newtons første lov

Newtons første lov er «et objekt vil fortsette å bevege seg med konstant fart og i konstant retning så lenge summen av kreftene som virker på gjenstander er null». Dette vil si at hvis man har en kule som ligger i ro på et bord, ikke vil verken forsvinne opp i luften eller ned igjennom bordet så lenge tyngdekraften og normalkraften som virker på kula til sammen er null. Tyngdekraften er den kraften som trekker oss mot bakken, men normalkraften er det kraften som virker fra underlaget til gjenstanden. Denne regelen gjelder også på ting som er i fart. Så lenge summen av kreftene som virker på gjenstanden er null og underlaget gjenstander beveger seg på er flatt og helt glatt, vil gjenstanden bevege seg med lik fart og i samme retning for alltid. Dette er der imot ikke mulig i praksis på jorden fordi ingen underlag er helt glatte. Dette vil si at det vil alltid være en slags friksjon i mellom gjenstanden og underlaget som vil bremse opp farten. Friksjon er en slags bremsekraft som virker i motsatt retning som skyvekraften. Friksjon oppstår når de to overflatene som beveges mot hverandre ikke er helt glatte, noe som vil si at det alltid oppstår en friksjon.

n1l

Newtons andre lov

«Summen av kreftene (F) som virker på gjenstanden, tilsvarer gjenstandens masse (m) * akselerasjon (a): F = m * a»

Newtons andre lov går ut på at det er en sammenheng mellom masse, kraft og akselerasjon. Loven forteller oss at kraften som er nødvendig på å få en gjenstand til å bevege seg, er bestemt av hvor stor massen til gjenstanden er. Dette vil si at jo større massen til gjenstanden er, jo større kraft kreves. Akselerasjon er fartsendring per tidsenhet. For å forstå denne regelen kan vi se på eksempelet med kula igjen. For at en kule som veier 1kg skal rulle i lik fart som en kule som veier 0,5kg, må kraften som brukes på den tyngste kula være høyere enn den letteste kula.  Newtons andre regel kan også brukes som en formel for å regne ut enten hvor stor masse gjenstanden har, akselerasjon som virker på gjenstanden eller summen av kreftene som virker på den.

n2l

Newtons tredje lov

«Når det virker en kraft på et legeme, vil det alltid virke en like stor kraft tilbake fra legemet.»

Newtons tredje lov går ut på at det alltid virker en kraft i motsatt retning fra en gjenstand når den blir utsatt for kraft. Dette vil si at hvis man f.eks. dytter på en tung eske vil det virke en kraft fra esken som skyver deg vekk fra esken. Regelen går hovedsakelig ut på at når det virker en kraft mellom to gjenstander, vil det alltid virken like stor motkraft tilbake. Selv om det virker en like stor kraft så betyr ikke dette nødvendig vis at f.eks. personen som dypper esken vil bli skyvet like langt som esken. Dette skyldes friksjon og at massen på esken og menneske som dytter den har lik masse. Hvis vi hadde vært i verdensrommet, hvor det ikke er noen friksjon, og hvis mennesket og esken hadde lik masse, ville den som skyver esken og esken gått i fra hverandre i lik hastighet i motsatt retning.

n3l

Som en konklusjon forklarer Newtons tre bevegelseslover hvordan krefter funker i praksis på jorden og ellers. De hjelper oss å forstå hvorfor ting fungerer som de gjør rundt oss og de beviser at alt rundt oss er påvirket av krefter. Siden alt rundt oss er påvirket av krefter betyr det at Newtons tre bevegelseslover forklarer alt rundt oss. Vi kan igjennom disse lovene se hvordan alt rundt oss henger sammen. Alt i fra hvordan en kule kan bevege seg, men ikke for alltid, til hvorfor man blir dyttet tilbake når man dytter en veldig tung eske, henger sammen i Newtons tre bevegelseslover.

  • Lisa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s