Newtons lover Benjamin

Newton er han som fant opp tyngdekraften eller “fant opp” er ikke helt rett å si, Newton er han som fant ut at det var noe som heter tyngdekraften. Han fikk en teori om at . Han skjønte da at det var noe som trakk alt på jorda mot bakken og ikke drev alt sammen ut av planeten fordi uten tyngdekraft hadde vi bare fløyet ut av planeten.

I følge av den julianske kalenderen ble Newton ble født 25. desember 1642 og døde 31. mars 1727 (84 år) isaac newton studerte og ble utdannet i trinity college. Moren heter Hannah Ayscough og faren heter Isaac newton. Isaac newton var en matematiker som ofte stilte filosofiske spørsmål.

Isaac newton har funnet på tre lover som er kalt “Newtons lover” I Newtons lover er det tre lover totalt. Her er de tre lovene: Første lov er: Et objektiv vil fortsette å bevege seg med konstant fart og konstant retning så lenge summen av krefter som virker på gjenstanden er null. Siden en gjenstand som er i ro også har konstant fart, nemlig farten null, gjelder denne loven også for gjenstander i ro. Gjenstander som er i ro vil fortsette å være i ro, så lenge summen av krefter som virker på dem er null.

Newtons andre lov: Summen av kreftene (F) som virker på en gjenstand, tilsvarer gjenstandens masse (m) * akselerasjonen (a): F = m * a. Her er F = kraften, a = akselerasjon og m = legemets masse.

Newtons tredje lov: Når det virker en kraft på et legeme, vil det alltid virke en like stor kraft tilbake fra legemet. Newtons tredje lov sier at når det virker en kraft fra et legemer på et annet, vil det alltid virke en like stor kraft fra det andre tilbake på det første. Hvis du sitter i en seilbåt og forsøker å blåse vind i seilet, vil kreftene du bruker til å blåse og motkreftene du får i seilet oppveie hverandre. summen av kreftene blir null, og verken du eller båten får større fart i noen retning. Newtons tredje lov er ganske vanskelig å forstå, og vi skal ikke gå noe videre inn på den. vi skal nøye oss med et par eksempler på hvordan menneskene bruker denne loven til å få til bevegelse.

Nå til selve oppdagelsen av tyngdekraften. Du kan for eksempel bruke et eple som eksempel. Har du noen gang lurt på hvordan eple faller ned mot jorda? Sir isaac newton kom på en teori som vi bruker fortsatt og den teorien er sånn her: Tyngdekraften som virker mellom to legemer, proporsjonal med produktet av deres masse, og omvendt proposjonal med kvadratet av avstanden mellom dem.

Loven kan utrykkes slik:

{\displaystyle F=G{\frac {Mm}{r^{2}}}}

F = Tyngdekraften mellom to objekter.

M = Massen til det første objektet.

m = Massen til det andre objektet.

r = Avstanden mellom objektene.

G = Gravitisjonskonstanten, og har verdien 6,67 * 10-11 Nm2/kg2

Laget av Benjamin

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s