Hydrogen som energibærer

 

Hydrogen er det enkleste grunnstoffet i periodesystemet. Det består av bare et elektron og et proton. Hydrogengass som brenner, blir til frigjort energi. Det blir ikke dannet karbondioksid og derfor er hydrogen en god og miljøvennlig måte å føre energi på. I dette blogginnlegget skal vi fortelle litt mer om hydrogen som energibærer. Vi har også nettopp hatt ett forsøk der vi lagde en hydrogenbil, og dette vil vi forklare i blogginnlegget.

Mange vil kanskje tro at hydrogen er en energikilde, men det er faktisk en energibærer. Det vil si at fordi det ikke er noe hydrogenlager på jorda er det ikke en energikilde, men det er i likhet med strøm en form som energien kan bli omdannet til og som vi kan bruke videre. Hydrogen er en miljøvennlig energiproduksjon når man bruker fornybare energikilder til å lage hydrogengass. Hydrogen kan bli brukt som drivstoff i biler og andre kjøretøy, i stedet for de ikke-fornybare energikildene vi bruker nå, som er bensin og diesel. Det at hydrogen har denne egenskapen gjør at det kommer til å bli en veldig viktig energibærer i hele verden i framtiden. Noe annet hydrogen kan bli brukt til er å produsere elektrisitet og varme. For at dette energialternativet skal bli helt miljøvennlig, må hydrogenet bli produsert fra vann.

hydrogen 3.jpg

Forsøket

Det vi gjorde var at vi først fikk utdelt deler til selve hydrogen bilen.

hydrogen

Vi bygde bilen ved at vi koblet til en hydrogen beholder, som inneholdt helt rent vann.

hydrogen1.jpg

Videre koblet vi en håndgenerator til selve hydrogen beholderen og begynte å snurre på generatoren. Sånn at strømmen vi genererte gikk til hydrogen beholderen som inneholdt vann. Vannet ble splittet ved hjelp av elektrisiteten skapt gjennom håndgeneratoren. Dette kalles elektrolyse. Når vi hadde produsert nok hydrogengass, koblet vi kablene som tilhørte selve bilen til begge sidene av beholderen sånn at Vi kunne bruke hydrogengassen til å få bilen til å gå fremover i stedet for at vi  måtte løpe etter hydrogen bilen med generatoren. Da ble strømmen fra vannet “fanget” i beholderen og gjorde at bilen kjørte fremover.

hydrogen2.jpg

Den kjørte ikke raskt, men den kjørte langt for å være en så liten bil. Til slutt ryddet vi opp alt og tok bilen fra hverandre. Det var sånn forsøket fungerte.

 

Hydrogen består av to hydrogenatomer. Hydrogengassen lukter og smaker ingenting, og det er den gassen som er best egnet til å lede varme. Hydrogengassen er også veldig lett antennelig og når man tenner på den lager den en bjeffelyd. Dette kalles knallgass. Vanligvis når vi brenner kull, olje og lignende, blir det dannet karbondioksid, mens når vi brenner hydrogengass blir det dannet vann.

 

Alt vi i dag bruker fossile brensler på, er ganske skadelig for miljøet. De er ikke fornybare energikilder og de slipper ut gasser. Siden man kan hente hydrogen ut av vann og at det blir dannet vann når hydrogen brennes, betyr det at hydrogen er en fornybar energibærer som vil si at når man bruker vann som energikilde til å produsere hydrogen blir det en fornybar energikilde fordi det kan brukes om og om igjen.

 

Hydrogen er ikke en energikilde, men en energibærer. Derfor kan man ikke produsere strøm bare ved hjelp av hydrogen, men ved hjelp av vann kan man bruke hydrogenet til å omgjøre det til energi. Dette blir da en fornybar måte å skape energi på. Det å bruke hydrogen som energibærer kan derfor bli en miljøvennlig måte å skape energi på i fremtiden, i stedet for å bruke fossile brensler osv. Kan dette være måten å redde jorda på?

  • Benjamin, Lisa & Emma
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s