Oppgave 8 på euclidthegame

1

 

I dette blogginnlegget skal jeg forklare hvordan man løser oppgave 8 på euclidthegame.com. Oppgaven går ut på at man skal konstruere en linje som begynner på punkt c, som er like lang som linje a til b og har samme retning. I denne oppgaven ønsker jeg å først og fremst bruke sirkel verktøyet vi har til hjelp. Grunnen til dette, er at når man har en sirkel er alle punktene på sirkelen like langt unna midten. Jeg tenkte at jeg ville trekke en sirkel ut til a for å finne ut hvor det nye punktet som vi kan kalle f, skal være. For at jeg skal få en lik avstand fra a til f, må jeg finne midten mellom disse punktene. Vi vet ikke hvor f er, så for å finne ut av dette midtpunktet må vi se på b og c.

For å finne midtpunktet mellom b og c, kan vi bruke midpoint og trykke på punktet b og punktet c. Da vil det bli sånn her. Dette punktet kalles da d.

2

Hvis vi finner midtpunktet mellom b og c, og kaller det d, kan vi nå konstruere en sirkel med midtpunkt b og ut til a. Vi bruker da funksjonen circle with center through point. Der vi trykker på d punktet og drar sirkelen ut til a.

3

Nå kan vi se at det er en sirkel som går fra d til a. Alle punktene på denne sirkelen vil være like langt unna d som a. Vi vet at d er like langt unna b som c og derfor vil avstanden fra a til b og c til det nye punktet. Vi kaller det nye punktet f. Vi må derfor finne ut hvor på sirkelen vi må sette ett punkt for at c til f skal være like lang som a til b. I oppgaven sto det at det nye linjestykket skulle være i samme retning som ab. Derfor kan vi ved å ta en stråle som går gjennom alle disse punktene finne ut hvor krysningspunktet mellom sirkelen og denne strålen er, og da har vi funnet skjæringspunktet der f skal være. Det gjør vi ved å velge funksjonen ray og trekke strålen fra a punktet og gjennom resten av punktene.

4

Når har vi fått ett krysningspunkt mellom strålen og sirkelen. Dette kaller vi for f. For å markere f punktet, må vi markere krysningspunktet. Det gjør vi ved å velge intersect og trykke på sirkelen og strålen. Da lager den også ett krysningspunkt der a er, men trenger man ikke bry seg så mye om. Nå er lengden c til f like lang som lengden a til b.

5.1.png

For å markere det nye linjestykket på en ordentlig måte velger vi segment og trekker linjestykket fra punkt c til f. Da har vi løst denne oppgaven og man kan gå over til neste.

6-1

  • Emma
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s