Marmor

Marmor er en av de metamorfe bergartene. Metamorfe bergarter er bergarter som har opprinnelig har vært en eller flere steiner som har blitt omdannet til en ny type stein. Jeg skal i dette blogginnlegget skrive litt om marmor og metamorfe bergarter generelt.

Metamorfe bergarter

Metamorfe bergarter, også kalt omdannete bergarter, er bergarter som før var andre typer steiner som har blitt presset sammen under høyt trykk eller temperatur. Du kan på steinene se hvor de forskjellige lagene og typene bergarter er. Metamorfe bergarter kan lett gjenkjennes ved at de har et stripete mønster. Stripene

kan være i forskjellige størrelser og fasonger.

 metamorfe-bergarter

Marmor

Marmor er egentlig ikke en bergart, men en fellesbetegnelse på bergarter som består av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Når kalkstein blir utsatt av høy varme og høyt trykk over lang tid, blir de omdannet til marmor.

Marmor har i mange år vært veldig populært å bruke under bebyggelse og til interiør. Dette er på grunn av artens vakre utseende og at den er såpass lett å arbeide med.

Marmor er også en av de vanligste natursteiner her i Norge, og Norge har produsert og solgt marmor i mange år.

marmor

Som en konklusjon så er marmor en av mange metamorfe bergartene.  Metamorfe bergarter er bergarter som opprinnelig var to eller flere bergarter som ha blitt presset sammen under høyt press og temperatur.  Marmor er en veldig populær steinart som blir brukt mye.  Marmoren kan som resten av andre metamorfe bergarter, gjenkjennes ved sitt stripete mønster.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s