Pangea

Pangea er en teori om at alle kontinentene en gang hang sammen i ett stort kontinent. Dette kontinentet ble kalt Pangea, og ble først innsett av Alfred Wegener, en tysk meteorolog. I løpet av mange millioner år har kontinentalplatene beveget seg sakte, men sikkert og endt opp sånn som verden ser ut i dag. Kontinentalplatene bare fortsetter å forskyve seg videre. Her er vårt blogginnlegg om kontinentalplatene og teorien om Pangea.

 

Pangea

Pangea er en teori om at det en gang var et superkontinent som bestod av alle dagens kontinenter. Det var Alfred Wegener som i 1912 kom opp med denne teorien. Han mener at dette superkontinentet ble forandret på grunn av noe kalt kontinetaldriftteorien. Dette er en teori de fant ved å undersøke havbunnen, platetektonikk og havbunnsspredning. En måte vi kan se bevis på at denne teorien stemmer, er at kystlinjene i Afrika og Sør-Amerika kan se ut som om de passer sammen.

På videoen ovenfor ser man hvordan jorda utviklet seg fra Pangea til hvordan det er idag. Pangea var et kontinent fram til ca. 200 millioner år siden. Det vil si at det har tatt omtrent 200 millioner år for at alle kontinentene har blitt til det det er i dag. Kontinentalplatene vil fortsette å bevege seg videre.

Dette er et bilde av hvordan pangea så ut.      Dette er et bilde av hvordan det så ut når alle                                                                                      kontinentene flyttet seg fra hverandre.

pangea1                             pangea

 

 

 

Kontinentalplater

Kontinentalplater er store plater som utgjør jordskorpen. Kontinentalplatene er delt inn i 7 store og flere små plater som ligger under jordskorpen. Bildet under, viser hvor grensene til kontinentalplatene går. Noen av de største kontinentalplatene heter:

Den eurasiske plate

Den afrikanske plate

Den indo-australske plate

Den antarktiske plate

Den nordre amerikanske plate

Den sør amerikanske plate

Stillehavsplaten

7

Kontinentalplatene beveger på seg kontinuerlig. I følge teorien til Alfred Wegener kan de i løpet av ett år bevege seg opp til 10 cm.

pangea3

Grunnen til at de beveger seg er at jordas indre har så høy temperatur at bergartene i mantelen blir letter og stiger oppover, det fører til at de (kalde) bergartene som er lenger borte fra mantelen blir presset ned. Etter hvert når de kalde bergartene blir varme igjen vil de igjen bytte plass og sånn fortsetter det. Denne sirkelbevegelsen ved mantelen fører til at kontinentalplatene beveger på seg.

10 cm hvert år virker ikke så veldig mye, men i løpet av mange år blir det enorme distanser. Det at kontinentalplatene beveger på seg, fører til noen naturkatastrofer som Vulkaner og jordskjelv. (Jordskjelv i vannet kan også føre til tsunami).

 

Vulkan

En vulkan dannes gjerne der hvor to kontinentalplater grenser mot hverandre. Grunnen til dette er at vulkaner dannes ofte når to kontinentalplater glir fra hverandre og i noen tilfeller når de treffer hverandre. Varm magma blir da presset gjennom jordoverflaten. Magmaen kan enten renne ned langs fjellet som lava, komme ut av fjellet som aske eller som steinblokker.

 

Jordskjelv

Ett jordskjelv dannes oftest, i likhet med vulkaner, der hvor kontinentalplatene grenser til hverandre. Jordskjelv oppstår ved at to kontinentalplater blir forskjøvet i forhold til hverandre. Dette skaper rystninger i bakken.

pangea4

Ved noen tilfeller, hvis rystningene er sterke nok, legger vi merke til disse rystningene, mens andre ganger er de ikke sterke nok til at vi føler dem.

 

-Tsunami

5

Som sagt tidligere, oppstår tsunamier ved jordskjelv under vann, som illustrert på bildet ovenfor.

67

På bildet ovenfor til venstre ser du hvilke områder som er mest utsatt for jordskjelv. Hvis vi sammenligner dette bildet med bildet til høyre, som viser grensene mellom kontinentalplatene, ser vi der hvor kontinentalplatene grenser med hverandre er det stor sjanse for jordskjelv.

 

Island

Som vi ser på bildene, så er Island mitt mellom grensa til den Eurasiske og nord amerikanske plata. Dette fører til at Island er veldig utsatt for vulkanutbrudd og jordskjelv.

 

Som en konklusjon så påvirker kontinentaldriften verden veldig mye. Dette beviser teorien om Pangea. Kontinentaldriften fører også til naturkatastrofer som vulkaner, tsunami og jordskjelv. Disse naturkatastrofene oppstår der kontinentalplatene grenser til hverandre. Island er derfor en av de mest utsatte stedene for disse naturkatastrofene, fordi Island er mitt mellom den Eurasiske plata og den Nord Amerikanske plata.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s