Pythagoras

 

Dette skoleåret har vi gjort ganske mye forskjellig og lært mye. Jeg føler at vi i år har gått gjennom ganske mye nytt som jeg ikke hadde gjort før og jeg har derfor også lært ganske mye. En av de tingene jeg aldri hadde hørt om før og som jeg tror er det jeg har lært aller mest om i år er Pythagoras læresetning. I dette blogginnlegget skal jeg utdype meg litt i dette.

Først når vi gikk igjennom Pythagoras skjønte jeg ingen ting. Jeg klarte å pugge formelen og regne ut med den, men det jeg gjorte ga ingen mening. Hvorfor det var som det var tok ganske lang tid for meg å skjønne, men vi hadde en time hvor vi gikk igjennom alt grundig og da falt alt på plass. Etter dette syntes jeg at Pythagoras ble ganske lett og jeg klarte enkelt å løse mange flere oppgaver.

Pythagoras læresetning er en formel (), som man kan bruke for å sjekke om en trekant er rettvinklet, for finne en ukjent hypotenus, som er den lengste siden av trekanten, og for finne en ukjent katet, som er en av de kortere sidene av trekanten. Formelen betyr egentlig bare katet*katet+katet*katet=hypotenus*hypotenus, og når man først finner ut hvordan den skal brukes er den veldig grei å kunne.

Jeg har fått veldig mye bruk for Pythagoras læresetning. Blant annet når vi var på utplassering på videregående hadde vi matte en time og da fikk vi et hefte med noen relativt vanskelige oppgaver. Jeg satt lenge og lurte på hvordan oppgavene skulle løses, men når jeg fant ut at det var Pythagoras som skulle brukes, ble oppgavene mye lettere. Jeg fikk også veldig bruk for Pythagoras under mattetentamen. Noen av oppgavene var rene Pythagoras oppgaver, mens andre måtte jeg også tenkte meg frem til at det var den formelen jeg skulle bruke.

Som jeg sa tidligere føler jeg at jeg har lært utrolig mye dette året. Jeg har fått mye ut av timene. Jeg har ikke bare lært mye helt nytt, men jeg har også bygget på med kunnskap på emner jeg har kunnet før. Jeg gleder meg mye til å ha matte neste år og jeg håper jeg kommer til å lære like mye som i år og som i fjor.

  • Lisa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s