Pythagoras

I dette blogginnlegget skal jeg skrive litt om hva jeg har lært i løpet av dette skoleåret i matte. Matte er ett av de fagene jeg synes er morsomt og som jeg liker å holde på med, og i dette skoleåret har jeg lært mye. Vi har blant annet lært om funksjoner og Pythagoras. Vi har i tillegg gått gjennom mye som vi har hatt om før, men som har hatt ett litt økt nivå. For eksempel algebra, ligninger, formler osv. Jeg synes det meste innen matte er gøy, fordi det alltid er ett bestemt svar som er riktig.

Hvis jeg skal velge en ting som jeg synes det har vært ekstra spennende å lære om, blir det Pythagoras. Det er jo en av de nye tingene vi har lært i løpet av denne perioden og noe som virket kjempe vanskelig med en gang. Pythagoras er jo en måte å finne ut om trekanter er rettvinklede. Jeg likte dette på grunn av at jeg liker ligninger og å finne ukjente. En annen ting jeg likte med dette var at det var mye variasjon i oppgavene. Noen ganger skulle man finne en katet eller hypotenus, eller bare finne ut om trekanten var rettvinklet. Det er også forskjellige trekanter, (selv om alle er rettvinklede), blant annet 30-60-90 trekant og likebeint likesidet trekant. Nå vet jeg for eksempel at en likebeint rettvinklet trekant der den ene kateten er 4 må man bruke formelen a²+ b² = c²:

4² + 4² = c²

Den andre kateten er da også 4 på grunn av at det er en likebeint trekant.

16 + 16 = c²

32 = c²

For å nå finne hypotenusen må man ta kvadratroten av 32, som er ca. 5,66.

Hypotenusen er da ca. 5,66.

pythagoras

I starten synes jeg at det virket veldig komplisert og vanskelig, men når jeg fikk inn formelen på hvordan det regnes ut så gikk det ganske greit. (a²+ b² = c²) Jeg liker oppgaver der jeg får bruke en bestemt formel hver gang man skal løse en oppgave, og når jeg i tillegg får løse ligninger så er det veldig gøy. Vi hadde jo om Pythagoras i en ganske lang periode, og det ble morsommere og morsommere jo lenger vi holdt på. Jeg følte at jeg fikk lært det ganske godt, mest fordi vi gjorde litt forskjellige oppgaver, litt på mattemester og litt på papir, som også gikk på forskjellige områder av Pythagoras. Jeg tror jeg lærer ting ganske fort i matte fordi det er ett ganske individuelt fag, der man jobber alene, og dette er en arbeidsmetode som jeg liker veldig godt. Jeg har også fått beskjed om å gå litt rundt og hjelpe andre med matten, og jeg tror jeg lærer mer på den måten, fordi da må jeg forklare hvordan man løser oppgavene på min egen måte.

I løpet av dette skoleåret har jeg lært mye. Ekstra gøy har det vært å lære om nye ting som funksjoner og Pythagoras. Pythagoras virket i starten som noe kjempe komplisert, men som etter mye tid og mange oppgaver, nå er ganske lett. Her tror jeg min interesse for likninger hjalp meg og gjorde at jeg fikk det til ganske fort.

  • Emma
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s