Fosterutviklingen

I dette blogginnlegget skal vi lære dere om prosessen av hvordan et barn blir skapt. Vi skal dekke alt i fra zygote til baby. En graviditet er veldig interessant og et av livets største mirakler. En graviditet varer i ca. 38 uker og vi skal lede dere gjennom hele denne perioden.

Det hele starter med befruktningen. Under en befruktning «reiser» sædcellen til eggcellen. Disse møtes, smeltes sammen og blir til en zygote. En zygote er da cellen som dannes når en eggcelle og sædceller møtes og blir til en. Zygoten består da av 46 kromosomer(23 fra mor og 23 fra far) som da bestemmer barnets kjønn og resten av det genetiske arvemateriale(hvordan vi ser ut og hvilke egenskaper vi får). Når sædcellen møter eggcellen har eggcellen en cellevegg som sædcellen bryter ned på grunn av det inneholder et enzym (hyaluronidase). Sædcellen lager deretter en sterkere vegg, eller beskyttelse, slik at ingen andre sædceller skal slippes til. Når sædcellen har trengt inn mister den halen sin der det er hodet som fortsetter til kjernen.

På veien igjennom egglederen deler zygoten seg opp i mange små celler. Dette kan ligne på morbær. Denne perioden kalles morulastadiet.

Når eggcellen er blitt befruktet har den ca. samme størrelse som et egg som ikke er befruket. Når zygoten er 4-5 dager gammel når den livmoren. Skallet som ble dannet ved befruktning klekkes etter 5-6 dager og det er i  livmoren den får næring. Dette er overgangen til embryonalperioden og her skjer det hormonelle forandringer som fører til at kvinnen ikke får menstruasjon lenger. Det er i livmoren selve fosterutviklingen pågår.

Under zygoteperioden kan det også oppstå tvillinger. Eneggede (monzygote) tvillinger oppstår når ett befruktet egg deler seg og senere blir til to selvstendige foster. Disse har helt likt genetisk materiale og vil se veldig like ut. Eneggede tvillinger vil mest sannsynlig vis alltid være samme kjønn. Toeggede (dizygote) tvillinger oppstår ved at to eggceller blir befruktet av hver sin sædcelle. Disse trenger ikke nødvendigvis å ha samme kjønn og har mindre likhetstrekk enn eneggede tvillinger.

Etter 2 uker utvikler zygoten seg til en embryo. Embryo er da stadiet etter zygoten i fosterutviklingen. Embryoet er oppbygd av tre lag. Det ytterste laget er det som utvikler seg til hud, hår, negler, øyne og nervesystem. Det midterste blir til muskulatur og skjelett. Det innerste blir senere til innvollene som lunger, lever osv.

I slutten av sjette uke er organsystemet skapt. Etter niende til tiende uke har barnet fått betegnelsen foster. Dette betyr at det bare skal vokse og ikke utvikle noen flere organer eller lignende de siste 7 månedene av graviditeten. Det er varierende når fosteret snur seg, om det i det hele tatt gjør det, men det mest vanlige er rundt 6 måned, eller i svangerskapsuke 30.

9 måneder etter befruktning er nå graviditeten over og fosteret er blitt til et barn, eller en baby som er klar for å bli født.

fosterutvikling

Barnet har gått igjennom de tre hovedstadiene i utviklingen: zygote, som er en celle som oppstår når en sædcelle og eggcelle møtes og blir til en, embryo, som er stadiet der blant annet organer, hud, hår og skjelett blir utviklet, og foster hvor babyen bare vokser seg stor og klar for fødsel.

  • Emma, Benjamin & Lisa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s