lys & syn

Vi har i dag fått en oppgave om å skrive litt om vår forkunnskap om lys. Vi skulle si noe hvordan vi tror øyet oppfattet verden og hvorfor vi kan se farger.

Når jeg først hørte at vi skulle ha om lys og syn samtidig tenkte jeg at lyset måtte ha noe med hvordan vi kunne se. Jeg har derfor kommet fra til at jeg tror at måten vi ser er at lyset fra sola eller lamper treffer objekter rundt oss. I disse objektene blir sollyset reflektert og kommer inn i pupillen. Igjennom pupillen tror jeg at det går til en eller annen hinne i øyet som sender det den ser til hjernen som oppfatter hva vi ser og gir oss et slags bilde på hva som er rundt oss.

Jeg tror at grunne til at vi ikke kan se når det er mørkt er fordi at da kommer det ikke noe lys som kan reflekteres på objektene som da ikke vil komme fram til pupillen og øyet.

Tidligere har jeg også hørt at pupillen reguleres ut i fra hvor sterkt lyset er. Den blir større når det er mørkt og mindre når det er lyst. Dette tror jeg er fordi at når det er lyst trenger øyet mindre av det for å se, mens når det er mørkt trenger den mer lys for å oppfatte hva som er rundt oss.

Jeg tror at øyet oppfatter farger ved måten lyset treffer objektet med fargen. Jo sterkere fargen er jo mer reflekteres lyset. Helt siden jeg var liten har jeg hørt at jeg ikke skal gå med mørke klær på sommeren fordi det tiltrekker seg lyset som er varmt. Jeg tror øyet oppfatter farger på samme måte. Objekter rundt oss i forskjellige farger reflekterer lys med ulik styrke og jeg tror øyet kan se fargene ut i fra hva slags styrke lyset som reflekteres har. Om styrken på lyset som treffer fargen er sterk eller svak kan også si noe om du ser fargen tydelig eller svakt.

Som jeg sa i stad så reflekteres lys forskjellig ut i fra hva det treffer. På vinteren tror mange at sola ikke har noe styrke noe som jeg mener er feil. Snøen som ligger ute er lys og sollyset reflekteres godt. Når dette kommer til øynene kan det bli for sterk og man kan bli noe som er kalt snøblind. Dette kommer som sagt ifra hvordan lyset reflekteres.

Jeg tror egentlig ikke jeg kan så mye om dette temaet og jeg føler at jeg nå bare har sittet her å gjettet på alt som er skrevet. Jeg gleder meg utrolig mye til å lære mer og jeg håper jeg kan få vite ganske mye om akkurat dette fordi dette er noe jeg faktisk synes er ganske interessant.

  • Lisa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s