hvitt lys

I det forrige blogginnlegget mitt skrev jeg om mine forkunnskaper om lys og farger. I dette innlegget skal jeg skrive om det jeg vet nå etter å ha hatt om temaet i 2 uker.

Lys er grunnen til at vi kan se. Når lys treffer objekter og gjenstander rundt oss, blir litt av lyset absorbert og resten blir reflektert opp og inn i øynene i bølger. Hvor lang bølgelengden på lyset har, bestemmer hvilke farge tingen har, mens hvor mye av lyset som blir reflektert opp igjen, sier noe om hvilken styrke vi ser fargen i. Hvis mye lys blir reflektert oppfatter vi fargen lys, og hvis mye blir absorbert oppfatter vi fargen som mørk.  Når vi ser at noe er helt svart betyr det at alt lyset har blitt absorbert og at vi rett og slett at vi ikke får noen refleksjonstråler ut av gjenstanden og inn i øyet.

Lys reflekteres ikke bare i gjenstander og ting rundt oss, men også i speil og metall. Når en lysstråle treffer et flatt speil med en bestemt vinkel, vil den sendes ut av speilet i samme vinkel, i motsatt retning fra innfallsloddet, som gjør at vi kan se et slags identisk bilde av virkeligheten i speilet. I krumme speil vil innfallsloddet variere som gjør at speilbildet vil være mer ulik virkeligheten, men du vil få se fra flere vinkler og ikke bare ting som er rett fram for det rette speilet.

Lys består av fotoner. Fotoner er små partikler som sammen blir til en bølge. Vi kan ikke se denne bølgen alene, men når den treffer små vanndråper eller støv i luften, blir lysbølgene reflektert. Når lysbølgene treffer ting rundt oss, kommer den tilbake i en refleksjon med forskjellig bølgelengde ut i fra hva den treffer. Bølgelengde er avstandene mellom to bølgetopper som kommer etter hverandre. Bølgelengden avgjør hvilke farge lyset har.

Farge Bølgelengde Bølgefrekvens Energi per foton
Fiolett 380–420 nm 789,5–714,5 THz 3,26–2,955 eV
Blått 420–490 nm 714,5–612,5 THz 2,95–2,535 eV
Grønt 490–575 nm 612,5–522,5 THz 2,53–2,165 eV
Gult 575–585 nm 522,5–513,5 THz 2,16–2,125 eV
Oransje 585–650 nm 513,5–462,5 THz 2,12–1,915 eV
Rødt 650–750 nm 462,5–400,5 THz 1,91–1,655 eV

 

Lys er noe av det viktigste vi har i livet. Uten lys hadde vi ikke kunnet sett. For at vi skal kunne se må lyset reflekteres i objekter rundt oss. Hvis vi da ikke hadde hatt lys hadde vi ikke fått noen lysbølger reflektert og sendt til øyet vårt og vi kunne ikke ha sett noe. Jeg håper du har lært noe i dette innlegget.

  • Lisa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s