Lys og syn

I dette blogginnlegget skal jeg skrive om hva jeg vet fra før om lys og syn. Jeg skal skrive om hvordan jeg tror øyet oppfatter verden rundt.

Jeg vil tro at øyet og hvordan man ser forskjellige ting og farger påvirkes mye av lys. Er det mye og sterkt lys vil jeg tro at øyet oppfatter tingen den ser på lysere enn hvis det er svakt lys. Jeg tror at når lyset treffer en ting så reflekteres lyset tilbake til øyet. Dette fører til at man ser fargen som er på tingen. Jeg tror lysstyrken er med på å bestemme enten hvor sterkt du ser fargen eller hvor lys fargen er. Så ved sterkt lys ser man kanskje farger sterkere enn hvis det ikke er sterkt lys.

Jeg tror også at hjernen er med på å spille en rolle på en aller annen måte. Kanskje hjernen påvirker hvordan øynene oppfatter farger. For eksempel når man er fargeblind og kanskje ikke ser forskjellen på grønn og rød, så kan det hende det enten har noe med hjernen, eller hvordan øyet oppfatter fargen. Jeg tror ikke det har noe med lys å gjøre, men kanskje noe med øyecellene eller det man bruker til å oppfatte fargene. Når man er fargeblind ser man kanskje ikke alle farger like tydelig. Når man er fargeblind kan det ha noe med at øyet ikke klarer å oppfatte de lysrefleksjonene som tingen gir. Når da øyet ikke klarer å oppfatte lysrefleksjonene, klarer kanskje ikke hjernen å bestemme seg for hvilken farge det er.

Jeg tror ikke at svart er en ordentlig farge. Hvis øyet ikke har noe lys ser den bare mørkt og da ser man svart. Siden vi hadde lekse om å lese i boka om dette temaet, fant jeg ut at mørke farger absorberer lyset. Dette fører blant annet til at det blir varmere. Når man tenker over det så er det ofte sånn at om man har noe med mørk farge så blir det varmere enn noe som for eksempel er hvitt. Lysere farger tar da kanskje ikke inn like mye lys.

Som en oppsummering har jeg nå skrevet om hvordan jeg tror øyet oppfatter forskjellige ting og farger i verdenen rundt. I siste avsnitt hadde jeg lest litt om hvordan lyset reflekteres i farger, i en lekse, så der skrev jeg litt fakta. Det andre jeg har skrevet vet jeg egentlig ikke om er rett, så dette er min hypotese. På slutten av denne perioden har vi lært mer om dette og da skal jeg på nytt skrive ett innlegg om hva jeg da helt sikkert vet om dette temaet.

-Emma 9a

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s