Forsøksrapport

 

Blanding av to forskjellige væsker                               11.11.15

 

Hypotese

Vi tror at når han heller de to gjennomsiktige væskene oppi hverandre kommer det en fargeendring og det begynner å boble.

 

Utstyret vi brukte under dette forsøket var:

Jodløsning (KIO2)

Stivelse (NA2S2O5)

 

Fremgangsmåten

Vi begynte med å kjenne og lukte på de to forskjellige væskene for å sammenligne dem. Så helte vi den ene væsken oppi den andre. Først skjedde det ingenting. Vi ventet i omtrent 20 sekunder og plutselig ble hele væsken svart. Etter at væsken hadde skiftet farge luktet vi på den en gang til for å se om lukten hadde forandret seg. Det viste seg at lukten hadde forandret seg. Det siste vi gjorde var å helle væsken i vasken for å se om noe skulle skje. Vi så da at væsken delte seg og at den ikke var svart, men mørke blå/lilla.

 

Resultatet

Når vi blandet de gjennomsiktige væskene skiftet de farge. Blandingen gikk fra å være helt gjennomsiktig til å bli mørk på noen sekunder. Før vi blandet dem luktet de ikke noe spesielt, men etter at vi blandet dem til en fikk væsken en sur og ekkel lukt. De kjemiske reaksjonen som skjedde under dette forsøket var farge og lukt endring. Når vi helte blandingen av væskene i vasken skilte det seg, og det viste seg også at blandingen ikke var svart, men mørke blå.

 

Eventuelle feil/feilkilder

Under dette forsøket var det ingenting som gikk feil. Det hele var vellykket og vi kunne ikke finne noe som gikk galt.

 

Konklusjon

I blandingen skjedde det en fargeendring på grunn av at jod farges blått i kontakt med stivelse fordi stivelsesmolekylene går opp i spiraler og bare blåfargen i jodet blir reflektert. Resten av fargene i lyset blir absorbert av stoffet. Stivelse brukes ofte i løsninger med jod. En indikator er at en blanding av væsker skifter farge.

 

  • Emma, Benjamin & Lisa