Jordskjelv

Del 1.

Jordskjelv er en naturkatastrofe som skjer når to deler av jordskorpen beveger seg i forhold til hverandre. Etter at mye spenning har samlet seg opp i jordskorpen, skaper denne bevegelsen rystinger. Når dette skjer kommer det noen ganger så sterke rystinger at man føler at bakken på en måte rister. Disse bevegelsene pleier å være så svake at man ofte ikke kjenner dem, men ordentlig sterke jordskjelv kan forårsake masse skade. Hvis det dannes et jordskjelv på havet så kan det forårsake store bølger eller tsunami.

lalalallala

http://www.jordskjelv.no/jordskjelv/jordskjelv.html

Momentmagnitude-skalaen
I 1935 ble Richters skala laget. Den ble laget for å måle styrken på jordskjelv i California, men i 1979 ble denne skalaen erstattet av momentmagnitude-skalaen. Den var utviklet av to vitenskapsmenn, Thomas C. Hanks og Hiroo Kanamori. Momentmagnitude-skalaen blir brukt over hele verden til å måle styrken på jordskjelv. I følge jordskjelv.no så øker hvert trinn i skalaen med en faktor på ca. 31. Så det betyr at et jordskjelv med en styrke på 3 gir omtrent 31 ganger mer energi enn et jordskjelv med styrke 2.

Jordskjelv i Norden/Aceh

Landene her i Norden, utenom Island er ganske «beskyttet» fra jordskjelv fordi vi ligger langt fra grensen mellom kontinentalplatene. Allikevel er det en del jordskjelv her også. Selv om det er en del jordskjelv her i Norden, så er det ikke alltid vi merker det fordi det er ganske svakt. Et av landene som har blitt hardest rammet av jordskjelv er Aceh, som er en provins i Indonesia. Der ble det i 2004 utløst det største jordskjelvet på 40 år. Jordskjelvet ble målt til 9,3 på momentmagnitude-skalaen. Bare noen timer senere ble en stor tsunami utløst. Det skapte store ødeleggelser hovedsakelig på provinshovedstaden og cirka 170 000 mennesker dødelalala.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/indonesia/frykter-nye-store-skjelv-ved-sumatra/a/270578/

Som en oppsummering er jordskjelv en naturkatastrofe som kan ødelegge store områder. Hvis et jordskjelv utløses på havet kan det forårsake tsunami. Det er forskjellig styrke på jordskjelv, og man måler styrken ved hjelp av momentmagnitude-skalaen. Norden er ganske beskyttet mot store jordskjelv, men det kommer flere jordskjelv med mindre styrke her også. Ett av stedene som har blitt veldig hardt rammet av jordskjelv er Aceh, en provins i Indonesia.

Del 2. Reflektere rundt egen læring

Nå skal jeg skrive om prosessen min og hvordan jeg lærte om jordskjelv.
Jeg hadde ingen klar tanke om hvilken naturkatastrofe jeg ville ta, og jeg begynte egentlig å skrive om orkan først, men etterhvert så fant jeg ut at jeg kunne litt mer om jordskjelv. Jeg kunne jo det mest grunnleggende om hvordan et jordskjelv oppstår fra før, men jeg ville lære og skrive litt mer utfyllende. Jeg søkte på jordskjelv på google og så hvilke nettsider som kom opp. Da valgte jeg wikipedia, snl og jordskjelv.no, så jeg kunne sammenligne og se om det som sto der var troverdig. Etter å ha lest på de tre sidene valgte jeg ut det jeg syntes var mest relevant til blogg-innlegget mitt. Hvis det var to sider som var uenige om informasjon så kunne jeg bare sjekke med den tredje siden. Den andre oppgaven var jo å skrive om en hendelse som hadde skjedd, så da valgte jeg jordskjelvet i Aceh, fordi det var et stort jordskjelv, og fordi det var et eksempel på et jordskjelv som også forårsaket tsunami. Etter å ha jobbet med dette har jeg da lært mye om hvordan man måler styrken på et jordskjelv, hvordan Norden ligger an i forhold til sjansen for jordskjelv og om det store jordskjelvet i Aceh.

Emma

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s