Elektrisitet-Spenning, strøm og motstand

Vi bruker elektrisitet til nesten alt mulig uten at vi egentlig tenker over det. Til og med små ting som vi gjør hver dag trenger vi elektrisitet for å utføre. Men tenker vi noen gang på hva elektrisitet egentlig er? Elektrisitet er et større begrep som inneholder motstand, strømstyrke og spenning. Disse kan virke sammen og hver for seg.

Spenning

Spenning måles i Volt. Betegnelsen Volt kommer fra Alessandro Volta. Tegnet for spenning er U. Spenning (eller U) er lik motstand (eller R) gange strøm (eller I). Den elektriske spenningen i en strømledning regulerer hvor mye strøm som blir presset gjennom strømledningen. Hvis det er stor elektrisk spenning blir mye strøm presset ut, mens hvis det er lite elektrisk spenning blir lite strøm presset ut. Når spenningen er lav sier vi at batteriet er flatt. Du kan finne ut hvor mange volt et batteri inneholder ved å studere det.

Strøm

Strøm er en form for energi hvor elektroner, negativt ladde partikler blir fraktet.

Strøm oppstår ved bruk av mange forskjellige måter, det kan for eksempel ved bruk av vann, det kan for eksempel være at høy vannkraft kan strømme på ett vannhjul sånn at hjulet spinner raskt som spinner en turbin så raskt at det skaper strøm. Man kan også bruke vind hvis man bruker en vindmølle som gjør at når vinden treffer vindmølla snurrer vindmøllen og roterer en turbin som skaper strøm.

 

MOTSTAND

Alle materialer leder strøm. Hvert materiale har sin spesielle evne til å til å lede eller isolere strøm. Materialets evne til å lede strøm avhenger av motstand. Et materiale som har høy motstand, har dårlig evne til å lede strøm og hvis materiale har lav motstand leder det strøm bedre. Motstanden i elektrisitet kan sammenlignes med motstanden vann møter mot steinene i en bekk eller foss.

Når vi måler den elektriske motstanden måler vi i ohm (Ω) som ble oppkalt etter den tyske fysikeren Georg Simon Ohm. I følge wikipedia, startet Ohm sin forskning på den elektrokjemiske cellen, som var oppfunnet av den italienske greven Alessandro Volta noen år tidligere, når han var lærer.

For å forklare hva motstanden i elektrisitet er litt bedre, kan vi sammenligne det mellom elektrisk strøm og vannstrøm i hageslangen. Også i hageslangen vil det være faktorer som bremser vannstrømmen. Hvis slangen er helt er helt tett, vil det ikke strømme vann igjennom den selv om spenningen er høy. Hvis slangen er tykk og har liten motstand, vil det strømme mye mer vann.

Elektrisitet er et større begrep som inneholder flere ting. Elektrisitet inneholder blant annet spenning, strøm og motstand. For å skape spenning trenger man strøm og motstand. Spenning er det som for eksempel regulerer hvor mye strøm som for eksempel kommer ut av en strømledning. Strøm er en form for energi hvor elektroner, negativt ladde partikler blir fraktet og motstanden i et materiale er det som avgjør hvor mye eller lite strøm materialet skal lede.

Laget av Benjamin, Lisa og Emma.