Mine forventninger til matte og naturfag til 9. trinn

Dette året har vært veldig lærerikt og bra. Derfor har jeg også ganske høye forventninger til neste år. Hvert år har man jo flere mål og forventninger om hva man skal lære, og hvordan man skal lære det. Jeg har vel egentlig ingen helt konkrete mål innen naturfag eller matte. Mine forventninger er egentlig bare at alle i klassen skal være bestemte på å lære og ikke tulle eller bråke bort timen. På denne måten får vi bedre timer og vi får med oss mer.

Jeg håper vi kommer til å lære nye ting i matte og naturfag. Det har blitt en del repetering nå i 8. klasse ihvertfall i matte. Det er veldig morsomt og interessant å lære nye ting og i naturfag har det ihvertfall vært mye nye ting i år, noe som har vært både morsomt og lærerikt. Jeg håper vi fortsetter med å utforske nye temaer også i niende.

  • Emma

Forventninger til skoleåret 2016/17

Jeg synes personlig dette skoleåret har vært veldig bra. Jeg har lært mye samtidig som jeg har hatt det veldig gøy. Vi har gjort mye morsomt og hatt mye bra undervisning. Jeg håper derfor at det blir like bra neste år.

En ting jeg forventer er at vi neste år fortsetter med å ha spennende undervisning hvor jeg lærer mye. Jeg forventer også at jeg skal få like mye framgang neste år som jeg føler jeg har hatt i år. Det siste jeg forventer til neste år er at vi får like morsomme og bra prosjekter neste år som det vi har hatt i år.

Jeg har generelt veldig høye forventninger til neste skoleår. Mange av de tingene jeg forventer er egentlig en selvfølge og jeg tror personlig skoleåret kommer til å bli veldig bra uansett.

  • Lisa

Min beste opplevelse i matte

Jeg har alltid syntes at likninger og algebra har sett utrolig vanskelig ut, men at det så veldig spennende ut, og når vi hadde om det på skolen så skjønte jeg det nesten med en gang. Jeg var syk første gangen vi hadde om algebra og når Tommy repeterte det på tavla, skjønte jeg nesten ingen ting. Men etter hvert når vi begynte å gjøre oppgaver og sånt med algebra ble det plutselig kjempe lett. Jo flere oppgaver vi gjorde, jo fortere og lettere gikk det. Det var bare ett eller annet som løsnet og jeg skjønte konseptet og hvordan man skulle tenke når man løste oppgavene. Det føles helt fantastisk når man endelig løser den koden og lærer og får til noe nytt. Jeg ble også veldig stolt på en måte når jeg klarte å løse en vanskelig oppgave og fikk veldig mestringsfølelse.

Det at vi lærte algebra først gjorde at likninger ble mye lettere, fordi konseptet var cirka det samme, man måtte bare gjøre om variablene til tall. Jeg syntes at det var veldig morsomt at vi brukte forskjellige regnearter til å løse de forskjellige oppgavene, og ikke bare en. Jeg likte også at det var viktig med mellomregning, og at det var veldig forskjellig vanskelighets grad på oppgavene, og at man virkelig måtte tenke når man løste oppgavene. Jeg syntes at det var gøy å løse oppgavene fordi det var ganske mye variasjon i oppgavene og man måtte tenke på hver oppgave og ikke bare repetere og skrive det samme hver gang.

  • Emma

Min beste opplevelse i matte

Min beste opplevelse i matte eller naturfag i år, var når jeg lærte at alt du gjør i matte har en logisk forklaring. Dette er ikke en konkret hendelse eller tema jeg har klart innenfor matte, men det er fortsatt ganske viktig for meg.

På barneskolen fikk vi aldri høre hvorfor vi gjorde som vi gjorde. Vi fikk bare vite selve formelen og hvordan vi skulle løse oppgaven. Jeg sleit alltid med å huske hvordan jeg skulle løse oppgavene nettopp fordi jeg ikke visste hvorfor jeg skulle løse oppgaver slik. Noe av det som har vært det viktigste for meg som jeg har lært i år (ikke bare i matte, men i alle fag) er hvorfor vi gjør som vi gjør og hvordan de forskjellige temaene i matte henger sammen.

Hver gang vi lærte noe nytt, visste jeg nesten alltid hva jeg skulle gjøre, på grunn av det vi hadde lært på barneskolen og jeg viste hvordan jeg skulle løse oppgaven, men jeg sleit alltid når jeg skulle gjøre det. Det var ikke før vi begynte å gjennomgå ting på tavla at jeg forsto hva som egentlig skjedde når vi f.eks. løste likninger eller tekstoppgaver med flere ukjente.

Jeg føler nesten at jeg har blitt dobbelt så god i matte bare fordi jeg nå forstår hvorfor jeg gjør det jeg gjør når jeg løser oppgaver.

Denne eller disse opplevelsene er noe av det viktigste som har skjedd for meg helt siden vi startet på skolen i 1. klasse. Denne opplevelsen var bra fordi den har hjulpet meg mye igjennom skoleåret, jeg har lært mye fortere og jeg tror i hvert fall det hjalp meg mye på tentamen.

  • Lisa